SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor. SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna.

SKGS-Startsida_03 SKGS-Startsida_05 SKGS-Startsida_07SKGS-Startsida-Stalet

Visste du att...

Basindustrin har ett exportvärde på 275 miljarder kronor.

Det motsvarar 29 % av Sveriges varuexport.

Aktuellt från SKGS

Industrifrågor i fokus på DI:s Energiköpardag

Den 29 november arrangeras Energiköpardagen 2016 på Grand Hôtel i Stockholm. Dagens Industri är arrangör och konferensen är tänkt att samla landets stora energiköpare och deras leverantörer. Under årets konferens berörs frågan om hur våra största energiköpare agerar utifrån sina affärsmöjligheter, energibehov och politiskt satta ramar. Vilken roll har egentligen storkunderna i framtidens energisystem, hur […]

På radarskärmen i höst: elcertifikat, marknadsdesign och leveranssäkerhetsmål

Utformning av elcertifikatssystemet efter 2020, eventuellt behov av en ny marknadsdesign och ett leveranssäkerhetsmåls vara eller icke-vara – det är SKGS spaning om de tre hetaste ämnena i höstens energidebatt. I energiuppgörelsen ingår en förlängning av elcertifikatssystemet till 2030 och en ambitionshöjning med 18 TWh. SKGS tror att detta kommer att bidra till fortsatt låga […]